Project Description

Omítaná kamna s půdní dlažbou

Vytvořeno ve spolupráci s Kamnářstvím Křivonožka.